Audyt energetyczny przedsiębiorstwa przemysłowego (audyt energetyczny w przemyśle)

Czym jest audyt energetyczną przeczytają Państwo w  Dyrektywach KE, w ustawie o efektywności  energetycznej oraz na wielu stronach internetowych. Cóż, jedni piszą inni wykonują.

Bardzie serio - audyt to narzędzie analityczno-koncepcyjne pomocne w podjęciu kroków zmierzających do zmniejszenia zużycia energii.
Sam audyt nie obniża zużycia ani kosztów energii. Pokazuje jednak co można/należy poprawić, jak duże oszczędności można uzyskać dzięki proponowanym działanim oraz wielkośc wymaganego zaangażowania finansowego (nakładów inwestycyjnych).  Całość uzupełniają liczne wskaźniki oceny ekonomicznej i ekologicznej.

O jakości audytu decydują dwa czynniki:

  • jakość części analitycznej - identyfikacji źródeł oraz wielkości strat
  • jakość koncepcji - wizja działań służących poprawie efektywnoći energetycznej
Im większa ogólna wiedza audytora w zakresie termodynamiki, przepływu ciepła i specyficznych procesów zachodzących w badanym obiekcie tym lepszego wyniku można oczekiwać.
Reszta to warsztat, który jest bardzo ważny, ale można go stosunkowo szybko przyswoić - np. w oparciu o zdobyte wzory czy lekturę rozporządzeń bądź zdobytych raportów z wykonanych przez innych audytów.

O przygotowaniu merytoryczny audytorów ES&M można poczytać na stronie ES&M.

O jakości naszych ekspertyz świadczą:

  • uzyskiwane wyniki - zrealizowane przez ES&M w okresie ostatnich dwóch lat audyty wykazały potencjał oszczędności w zakresie 10÷50%. Znaczna część oszczędności mogła być osiągnięta dzięki zmianom organizacyjnym lub niskonakładowym przedsięwzięciom inwestycyjnym.
  • nasze referencje

Więcej o ofercie audytu energetycznego dla przedsiębiorstwa przemysłowego ...
Kara za brak audytu energetycznego

Ustawa z 20 maja 2016 roku o efektywności energetycznej wprowadza karę dla przedsiębiorstw nie będących MŚP, za niewykonanie obowiązku przeprowadzenia co cztery lata audytu energetycznego. Wysokość miałaby wynosić do 5% obrotu przedsiębiorstwa. Zgodnie z ustawą pierwszy audyt musi być wykonany w okresie 12 miesięcy od wejścia wżycie ustawy - tzn. do dnia 30 września 2017 roku.
Copyright by ENERGY - SYSTEMS & MANAGEMENT 2010 - 2014