Konsulting

Szkolenia, warsztaty

ES&M dr inż Krzysztof Wilk oferuje:

  • doradztwo w całym zakresie objętym przez Ofertę
  • pomoc i doradztwo w uzyskiwaniu certyfikatów energetycznych,
Usługi dla instytucji publicznych i samorządowych
  • doradztwo dla gmin w zakresie oceny komunalnej gospodarki energetycznej i ochrony środowiska w gminach, wykorzystania lokalnych zasobów energii,
  • projekty planów zaopatrzenia w nośniki energii gmin (zgodnie z Ustawą Prawo Energetyczne).

Oferujemy między innymi:

  • szkolenia dla pracowników działów utrzymania ruchu, energetycznych itd. w zakresie efektywności energetycznej, oszczędzania energii, minimalizacji kosztów środowiskowych,
  • warsztaty i szkolenia dotyczące przeprowadzania „autoaudytów” energetycznych dla kierownictwa pionów utrzymania ruchu, energetycznego itp.,
  • audytów efektywności energetycznej dla pozyskania białych certfikatów,
  • zarządzania energetyką komunalną dla pracowników jednostek samorządowych, urzędów,
  • inne w zakresie gospodarki energetycznej i ochrony środowiska.

Szkolenia mogą być realizowane jako programowane. Wybór zagadnień w takim przypadku następuje po zapoznaniu z Zakładem i ustaleniu tematów ważnych dla służb Zleceniodawcy.

Firma jest gotowa do współpracy i pomocy w rozwiązywaniu innych pokrewnych zagadnień. Współpraca z najlepszymi ekspertami w/w zakresie gwarantuje wysoką jakość usług, solidność, rzetelność, terminowość i konkurencyjne warunki.

Białe certyfikaty - bezbłędne przygotowanie dokumentacji przetargowej
 - warsztaty

Katowice 3 i 10 grudnia 2014
Szczegóły

Copyright by ENERGY - SYSTEMS & MANAGEMENT 2010 - 2014