Oferta
słowa kluczowe:   audyt energetyczny, audyt efektywności energetycznej, efektywność energetyczna, białe certyfikaty, szkolenia i doskonalenie kadr

Oferta firmy ES&M jest adresowana do:

 • zakładów i przedsiębiorstw /zarówno wytwórczych energetyki, jak i prowadzących wewnętrzną gospodarkę energetyczną (wykorzystują parę wodną, gorącą wodę, sprężone powietrze, energię elektrycznę itd.)/,
 • właścicieli/zarządców budynków użyteczności publicznej jak i mieszkalnych (spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot itp.) 
 • jednostek samorządowych i instytucji publicznych
których właściciele lub zarządcy mają świadomość znaczenia kosztów energii w kosztach przedsię-biorstwa oraz współodpowiedzialności za stan
środowiska naturalnego i:
 • są zdeterminowani/dążą/ do obniżenia kosztów energii – poprzez zmniejszenie jej zużycia lub optymalizacji warunków poboru
 • dla których zmniejszenie kosztów energii jest elementem systemu zarzadzania kosztami
  w przedsiębiorstwie
 • mają świadomość współodpowiedzialności
  za stan środowiska naturalnego
 • oczekują wiarygodnej obiektywnej oceny systemu zarządzania energią
lub
 • zamierzają dokonać inwestycji w nowe źródło energii lub zmodernizować istniejące
 • potrzebują analizy możliwości wykorzystania energii odpadowej lub odnawialnych źródeł energii
Doskonałość brylantu

Uważa się, że brylant to najdoskonalsza forma jaką można nadać diamentowi. Naszym dążeniem jest, aby każdy z elementów naszej oferty był doskonały niczym brylant – aby był brylantem. Jeżeli udaje nam się to osiągnąć, jest to powód do ogromnej satysfakcji oraz zachęta do dalszego doskonalenia efektów naszej pracy. Budując ofertę dążymy także do tego, aby całość układała się również w formę doskonałą.
Diament
Copyright by ENERGY - SYSTEMS & MANAGEMENT 2010 - 2014