Analizy wykorzystania energii odpadowej
słowa kluczowe:   energia odpadowa, audyt energetyczny, audyt efektywności energetycznej, efektywność energetyczna, białe certyfikaty, projekty energetyczne, środowisko naturalne

Zagadnienia te wchodzą w zakres Analiz Systemowych, jednak z uwagi na ich szczególne znaczenie we współczesnych projektach CSE ujęto je osobno.

Obszar ten obejmuje:
  • analizy zasobów energii odpadowej (sporzadzenie mapy energii) oraz studia możliwości jej wykorzystania,
  • analizy energetycznego wykorzystania odpadów (w przemyśle metalurgicznym, papierniczym, spożywczym, cukrowniczym itp.),
  • wsparcie w pozyskiwaniu środków na realizację przedsięwzięć związanych z wykorzystaniem energii odpadowej.

Badając możliwości i opłacalnośc wykorzystania energii odpadowej bierzemy pod uwagę w pierwszej kolejności możliwośc jej zawrócenia do procesu z którego pochodzi (np. procesu technologicznego),  działania takie daje bowiem z reguły najlepsze rezultaty ekonomiczne. Jeśli taka możliwośc zawodzi,  dążymy do jak największego "zewnętrznego" wykorzystania zasobów energii odpadowej.
Copyright by ENERGY - SYSTEMS & MANAGEMENT 2010 - 2014