Referencje  &  Wdrożenia
dla zakresu działania:
audyt energetyczny, audyt efektywności energetycznej, efektywność energetyczna, białe certyfikaty, projekty energetyczne, OZE, energia odpadowa


Audyt energetyczny przedsiębiorstwa (dyrektywa 2012/27/UE)
 • Audyt energetyczny przedsiębiorstwa - Fabryka Taśm Transporterowych Wolbrom Spółka Akcyjna; sierpień-wrzesień 2017r
 • Audyt energetyczny przedsiębiorstwa - Emilia Kristof - Firma Rodzinna Sp. z o.o. (Rybnik); lipiec 2017r
 • Audyt energetyczny przedsiębiorstwa - PWiK Rybnik; czerwiec-wrzesień 2017r
 • Audyt energetyczny przedsiębiorstwa - Alupol Packaging S.A. (Tychy); czerwiec-wrzesień 2017r
 • Audyt energetyczny przedsiębiorstwa - Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o. (Kęty); czerwiec-wrzesień 2017r
 • Audyt energetyczny przedsiebiorstwa Walcownia Metali "Dziedzice" S.A. (2 zakłady); czerwiec - sierpień 2017
 • Audyt energetyczny  przedsiębiorstwa - Saint-Gobain Constraction Products Polska Sp.z o.o - Zakład ISOVER, Gliwice; czerwiec-lipiec 2017r
 • Audyt energetyczny przedsiębiorstwa Ceramika Tubądzin - TMG Sp z o.o. (Cedrowice Parcela); marzec- maj 2017r
 • Audyt energetyczny przedsiębiorstwa Ceramika Tubądzin Sp. z o.o. (Tubądzin); marzec- maj 2017r
 • Audyt energetyczny przedsiębiorstwa Ceramika Tubądzin II Sp. z o.o. (Ozorków); marzec- maj 2017r
 • Audyt energetyczny przedsiębiorstwa Ceramika Tubądzin III Sp. zo.o. s.k. (Sieradz); marzec- maj 2017r
 • Audyt energetyczny ICT Poland Kostrzyn. Luty 2017
 • Audyt energetyczny przedsiębiorstwa Arctic Paper Kostrzyn S.A. styczeń 2017
 • Audyt energetyczny przedsiębiortswa ArcelorMittal Refractories Sp. z o.o.; wrzesień 2016r
 • Audyt energetyczny instalacji pieca obrotowego w Zakładzie w Rudnikach - CEMEX Polska Sp. z o.o.; lipiec 2016r
 • Audyt energetyczny w Stolarz-Lempert sp. komandytowa Marianka Mroczeńska. Kwiecień 2016


Białe certyfikaty (wsystkie projekty zakończone uzyskaniem BC)
 • Audyt efektywnosci energetycznej  modernizacji systemu wytwarzania próżni Arctic Paper Kostrzyn S.A.; wrzesień 2017
 • Audyt efektywności energetycznej modernizacji rurociągu dostarczającego ciepło w Walcowni Metali "Dziedzice" S.A.
 • Audyt efektywności energetycznej instalacji bębnów formujących w Saint-Gobain Constraction Products Polska Sp.z o.o - Zakład ISOVER Gliwice, czerwiec 2017
 • Audyt efektywnosci energetycznej wymiany młynów celulozy w Arctic Paper Kostrzyn S.A.; marzec 2017
 • 3 audyty efektywności energetycznej dla 3 PSPEE w ICT Polnad Kostrzyn. Grudzień 2016r
 • 8 audytów efektywności energetycznej  FTT Wolbrom. Paździenik 2016r
 • Audyt efektywności energetycznej zrealizwanego PSPEE - Modernizacja urzadzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych - modernizacja układów chłodzenia w HSJ S.A. Stalowa Wola. Październik 2016 r 
 • Audyt efektywności energetycznej zrealizowanego PSPEE – Modernizacja urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych – wymiana sprężarki powietrza w HSJ S.A. Stalowa Wola. Styczeń 2016
 • Audyt efektywności energetycznej zrealizowanego PSPEE – docieplenie dachów w obiektach Cementowni Górażdże, czerwiec-lipiec 2015
 • Audyt (uproszczony) efektywności energetycznej wymiany stolarki okiennej budynku Biurowca Dyrekcji Huty Batory, 2015
 • Konsultacje, kwalifikacja PSPEE, weryfikacja formalna i merytoryczna 3 audytów efektywności energetycznej oraz dokumentacji przetargowej dla Tauron Wytwarzanie. Styczeń 2015
 • Doradztwo w zakresie sposobu przeprowadzania audytów efektywności energetycznej (6 audytów). Usługa dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA. 2014r.  obejmująca między innymi doradztwo/konsultacje dla następujących zadań audytowych: 
                     Wymiana silników młynów   
                     Modernizacja układu sprężarek 
                     Modernizacja oświetlenia 

                     Optymalizacja układu przepływowego Centralnej Ciepłowni 
                     Wymiana krążników przenośnika taśmowego 
                     Wymiana silników przenośników taśmowych KWB


Kontrola systemu ogrzewania (ustawa z 29 kwietnia 2014 o charakterystyce energetycznej budynków)

 • Kontrola systemu ogrzewania, (wykonana zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2014r. .o charakterystyce energetycznej budynków) w Hucie Bankowa Sp. z o.o.,  luty 2016r


Szkolenia i warsztaty

 • Efektywność energetyczna i zakupy rynkowe energii. Warsztaty dla personalities.pl -  wrzesień 2015r


Program 5.8
„Wsparcie dla przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki” NFOŚiGW:
 • Audyt energetyczny chłodniczych obiegów wodnych w HSJ Stalowa Wola, 2014 Program 5.8 „Wsparcie dla przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki”. NFOŚiGW - wrzesień 2014
 • Audyt energetyczny suszarek kadzi lejniczych w HSJ Stalowa Wola, 2014 Program 5.8 „Wsparcie dla przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki”. NFOŚiGW- wrzesień- październik 2014Program 5.4  „Efektywne Wykorzystanie Energii w Przemyśle” NFOŚiGW
 • Audyt energetyczny kotła OR16 wraz z oceną możliwości energetycznego wykorzystania odpadów z produkcji papieru w fabryce papieru WEPA Professional SA. Program „Efektywne Wykorzystanie Energii w Przemyśle” NFOŚiGW -kwiecień-lipiec 2013.

 •  Kompleksowy audyt energetyczny zakładu Interspeed Trade Sp. z o.o obejmujący:
 1. Audyt energetyczny procesów technologicznych
 2. Audyt elektroenergetyczny budynków i wewnętrznych sieci przemysłowych (przesyłowych)
 3. Audyt energetyczny źródła energii cieplnej
 4. Audyt energetyczny wewnętrznych sieci ciepłowniczych i budynków
  Program „Efektywne Wykorzystanie Energii w Przemyśle” NFOŚiGW - listopad 2012- lipiec  2013

 •  Audyty energetyczne w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A., w tym:
 1. Audyt energetyczny procesów technologicznych Huty Cynku “Miasteczko Śląskie” S.A., w tym pieca szybowego, rektyfikacji cynku, rafinerii ołowiu oraz spiekalni, z uwzględnieniem wykorzystania energii elektrycznej w wymienionych procesach technologicznych;
 2. Audyt elektroenergetyczny budynków socjalnych i wewnętrznych sieci przemysłowych w Hucie Cynku “Miasteczko Śląskie” S.A., w tym sieci sprężonego powietrza;
 3. Audyt energetyczny źródeł ciepła w Hucie Cynku “Miasteczko Śląskie” S.A., w tym kotła odzysknicowego, z uwzględnieniem wykorzystania gazu podprocesowego
  Program „Efektywne Wykorzystanie Energii w Przemyśle”  NFOŚiGW - maj - październik 2012

 •  Audyt procesów technologicznych w FTT Wolbrom S.A.
   Program „Efektywne Wykorzystanie Energii w Przemyśle” NFOŚiGW - marzec- czerwiec 2012r.
 •   Pomoc w opracowaniu wniosku o dofinansowanie audytu w ramach programu NFOŚiGW „Efektywne wykorzystanie energii w przemyśle” dla FTT Wolbrom S.A.

 

Inne ważniejsze - prace dla przemysłu realizowane w ramach umów własnych o dzieło, zleceń w ITC Politechniki Śląskiej, umowy z FEWE

 

 • Audyt energetyczny zakładów tłuszczowych UNIFET Gliwice (zrealizowany  w grudniu 2011 dla PolSEFF w ramach umowy z FEWE)
 • Audyt energetyczny VTM-holding Pszczyna. (Through walking audit realizowany w czerwcu 2011 dla PolSEFF w ramach umowy z FEWE)
 • Ocena opłacalności stosowania pomp ciepła z wymiennikiem powietrznym w warunkach Polski. Zlec. Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A.
 • Modernizacja gospodarki cieplnej w GCR „Repty”. Analiza ekonomiczna inwestycji, zlec. WFOŚiGW w Katowicach. (Analiza techniczno-ekonomiczna zainstalowania układu CHP – kogeneracji)
 • Koncepcja źródła ciepła dla potrzeb FTT Stomil. Analiza techniczno-ekonomiczna
 • Audyting energetyczny procesów technologicznych w ZPB FROTEX w Prudniku. Analiza możliwości wykorzystania ciepła odpadowego
 • Koncepcja modernizacji systemu ogrzewania hal w Zakładach PZL Mielec
 • Audyting energetyczny w Fabryce Łączników RADOM. Praca realizowana w ramach „Master Plan Study for Energy Conservation in the Republic of Poland” w kooperacji z The Energy Conservation Center, Japan. Umowa między rządami Japonii i Polski
 • Analiza techniczno-ekonomiczna wykorzystania instalacji z silnikiem gazowym do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła dla potrzeb Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji w Reptach
 • Analiza techniczno – ekonomiczna wykorzystania ciepła odpadowego z procesu klinkieryzacji oraz
  ze sprężania powietrza w Cementowni Strzelce Opolskie do celów grzewczych
 • Audyting wstępny gospodarki energetycznej w Fabryce Taśm Transporterowych Wolbrom S.A.
 • Opracowanie koncepcji lokalnych źródeł ciepła dla Zakładów Cementowo-Wapienniczych "GÓRAŻDŻE" S.A.
 • Japońsko-polski program audytów energetycznych w wybranych zakładach Polski /umowa międzyrządowa/
 • Opracowanie audytu wstępnego gospodarki cieplnej w zakresie c.o. i c.w.u. w porcie wojennym Gdynia-Oksywie
 • Ocena stanu technicznego oraz możliwości usprawniania instalacji schładzającej oraz chłodni suchych w Zakładzie Utylizacji Odpadów Szpitalnych w Katowicach
 • Audyting energetyczny Fabryki Papieru Szczecin - Skolwin SA. (Audyt kotłowni z 3 kotłami EKM-50)
 • Analiza sprawności kotła OP-110 opalanego węglem kamiennym o zmienionych właściwościach. Praca badawcza dla Inowrocławskich Zakładów Chemicznych SODA-MĄTWY S.A. (Analiza techniczno-ekonomiczna modernizacji EC składającej się z kotłów OP-130)
 • Audyting wstępny gospodarki cieplnej Huty Łabędy.

Huta Cynku "Miasteczko Śląskie" - HCM - na swoich stronach pisze o przeprowadzonym przez ES&M audycie energetycznym:

"Sukcesem zakończony został proces optymalizacji technologii produkcji w wyniku którego znacząco zmniejszyło się zużycie koksu w przeliczeniu na tonę produko-wanego metalu. Spółka zleciła również przeprowadzenie audytu energetycznego, który wskazał na możliwość dodatkowych oszczędności w zakresie zużycia gazu

i energii elektrycznej. Inwestycje z tym związane są obecnie realizowane."

 

(więcej)


NFOŚ rozdaje pieniądze..


Fundusz ogłosil kolejny konkurs dofinansowywania audytów.

W zmienionej nieco formule wznowiony został program  "Efektywne Wykorzystanie Energii". Od nowego roku oznaczony jako 5.8. nosi nazwę „Wsparcie dla przedsię-biorcóww zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki”
Formuła programu obejmuje oprócz dwóch dotychczasowych zadań - dofinansowania audytu i kredytu na realizację przedsię-wzięcia zmniejszającego zużycie energii, trzeci,  nowy element, o nazwie e-kumulator w ramach którego można otrzymać dofinansowanie do zadania związanego ze zmniejszeniem zużycia surowców pierwotnych (także nieenergetycznych).


Kwota dofinanoswania do audytów zaplanowana na 2014 rok jest o około 40% niższa niż w latach ubiegłych


więcej

Copyright by ENERGY - SYSTEMS & MANAGEMENT 2010 - 2014