Zapraszamy do udziału w warsztatach (szkoleniu)
pt.:
Białe certyfikaty - bezbłędne przygotowanie dokumentacji przetargowej

Cel warsztatów


Przygotowanie i zweryfikowanie dokumentacji przetargowej -  efektem spotkania jest oferta gotowa do złożenia w przetargu URE.

Jeżeli jako audytorzy uczestniczyli Państwo w projektach, w których realizowane były przedsięwzięcia kwalifikujące się do zgłoszenia w przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej (potocznie na białe certyfikaty), mają Państwo możliwość uzyskania dodatkowego dochodu. Wystarczy wystąpić w charakterze podmiotu upoważnionego do udziału w przetargu. W ten sposób zdobędą Państwo białe certyfikaty, które są prawami majątkowymi sprzedawanymi na giełdzie. Za oszczędność energii pierwotnej równą 1 toe/a (ok 42 GJ/a) można uzyskać 900 do 970 zł, minimalny zarobek (do podziału z inwestorem) to 9 000 zł (dla 10 toe).
Program warsztatów

I       Część  - teoretyczna (90 minut)
            
Omówienie zasad kwalifikacji PSPEE do udziału w przetargu w oparciu o ustawę i obwieszczenie

W szczególności omówione zostaną:
 •   Kategorie przedsięwzięć dla których przeprowadza się przetarg (art. 16 ustawy)
 •   Wyłączenia przedmiotowe (art.2)
 •   Wyłączenia z art.18
 •   Rodzaje przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej (art.17)
 •   Zasady przygotowania kompletnej oferty audytowej:
                    • karty audytu
                    • deklaracji przetargowej
                    • audytu
                  gwarantujące spełnienie wymagań formalnych stawianych przez ustawę i akty szczegółowe
 • Wymagania dotyczące formy i zawartości audytu

II   Omówienie najważniejszych zmian jakie wprowadza projekt nowej ustawy o efektywności energetycznej (20 minut)
 • rezygnacja z wyłączenia instalacji objetych systemem ETS (uprawnieniami do handlu emisjami)
 • zniesienie opłaty zastępczej i zmiana sposobu sformułowania obowiązków związanych z wprowadzaniem EE
 • rezygnacja z instytucji przetargu na PSPEE
 • obowiązek audytu energetycznego przedsiębiorstwa nie będącego MSP

III      Część - praktyczna (90 minut)
             Przygotowanie dokumentacji przetargowej
 •   wypełnienie karty audytu
 •   wypełnienie deklaracji przetargowej
Pokażemy krok po kroku jak wypełnić wszystkie pola karty audytu oraz deklaracji audytowej w oparciu o przeprowadzony audyt efektywności energetycznej.

IV       Weryfikacja przygotowanych dokumentów przetargowych

Zapraszamy do przyjścia ze swoja dokumentacją . Podczas spotkania będą ją Państwo mogli prawidłowo wypełnić lub zweryfikować wypełnione już dokumenty. Dzięki temu Państwa oferta nie zostanie odrzucona z przetargu.

V      Konsultacje

Każdemu uczestnikowi szkolenia gwarantujemy 60 minut indywidualnych konsultacji w okresie do 10 stycznia 2015r.Kończąc szkolenie/konsultacje będą Państwo mieli gotową do złożenia w URE ofertę przetargową.


Czas i miejsce

Warsztaty
W zależności od zainteresowania, przeprowadzenie warsztatów jest możliwe w dniach:
          
 • 30 grudnia 2014r. godz. 10.00
 • 7 stycznia 2015r. godz. 10.00.
Cena warsztatów -         250 zł +VAT

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach, proszone są o kontakt mailowy najpóźniej do 14 grudnia do godz. 22.


Konsultacje
Terminy konsultacji ustalane będą indywidualnie.
Cena konsultacji -     750 zł + VAT
      
Planowane miejsce

Katowice
Pierwszy Polski Klaster Budownictwa Pasywnego i Energooszczędnego
Górnośląski Park Przemysłowy Sp. z o.o.
ul. Konduktorska 39A

Kontakt
Copyright by ENERGY - SYSTEMS & MANAGEMENT 2010 - 2014