Studia i projekty energetyczne. Analizy systemowe
słowa kluczowe:   audyt energetyczny, efektywność energetyczna, białe certyfikaty, studia, projekty energetyczne, analizy systemowe, studia
wykonalności, feasibility study, kogeneracja, trigeneracja, założenia techniczno-ekonomiczne ZTE

To obok analiz i audytów gospodarki energetycznej najbogatsza część oferty oparta o wieloletnie doświadczenie założyciela firmy ES&M oraz zespołu współpracujących ekspertów w realizacji różnorodnych ekspertyz dla przemysłu. Ten szczególnie przez nas lubiany obszar, wymaga połączenia ogromnej wiedzy – zarówno ogólnej jak i wysoko specjalistycznej, nieograniczonej wyobraźni oraz pasji. Tylko łączne spełnienie warunków pozwala na uzyskiwanie oryginalnych rozwiązań w najbardziej nietypowych zagadnieniach jak i na tworzenie czegoś nowego. Mimo, iż obszar ten pozwala rozwinąć skrzydła ostateczna propozycja zawsze jest „mocno postawiona na ziemi”.

Ofe
rta dotycząca analizy systemów obejmuje:
  • analizy systemów wytwarzania energii elektrycznej, ciepła i chłodu
  • analizy układów kogeneracji i trigeneracji

W szczególności w zakres tej części oferty wchodzą:
  • prace studialno-koncepcyjne oraz analizy poprzedzające decyzje inwestycyjne z zakresu budowy nowych źródeł ciepła, kogeneracji, wykorzystania energii odpadowej oraz OZE,
  • opracowanie studiów wykonalości (feasibility study)
  • optymalizacje oraz opracowywanie założeń techniczno-ekonomicznych (ZTE) budowy cieplnych systemów energetycznych (CSE i systemów elektroenergetycznych;
  • analizy techniczne i techniczno-ekonomiczne dla przedsięwzięć j/w
  •   opracowanie założeń techniczno-ekonomicznych (ZTE) modernizacji i usprawnień istniejących systemów (CSE i elektroenergetycznych),
  • analizy techniczne i techniczno-ekonomiczne systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych,
  • analizy oddziaływania systemów energetycznych na środowisko naturalne
Copyright by ENERGY - SYSTEMS & MANAGEMENT 2010 - 2014