Tania energia
słowa kluczowe:   audyt energetyczny, audyt efektywności energetycznej, efektywność energetyczna, białe certyfikaty, projekty energetyczne, OZE

Obniżenie kosztów energii można osiągnąć poprzez:

  • zmniejszenie zużycia energii końcowej,
  • tańsze pozyskanie tej samej ilości energii końcowej,
  • wykorzystanie obu powyższych możliwości równocześnie.

Zmniejszenie zużycia energii końcowej wymaga z reguły przeprowadzenia audytu i wdrożenia jego wytycznych. Metoda ta, najbardziej kompleksowa, może wymagać jednak znacznych nakładów finansowych.

Druga z możliwości może być także następstwem audytu energetycznego, lecz w takim przypadku może on być nieco węższy. W tym przypadku pozyskanie tańszej energii możliwe jest poprzez:
  • zmianę warunków dostawy – np.: zmianę dostawcy, zmianę taryfy, obniżenie wielkości mocy zamówionej. Metoda ta praktycznie nie wymaga nakładów finansowych.
  • budowę własnego źródła energii
  • wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych lub energii odpadowej (wymaga nakładów zależnych od zastosowanego rozwiązania).

Firma Energy – Systems & Management dr inż. Krzysztof Wilk oferuje:
  • pomoc w określeniu optymalnego sposobu obniżenia kosztów energii,
  • przeprowadzenie niezbędnych dla osiągnięcia celu prac analitycznych
  • wybór optymalnych przedsięwzięć i ofert dostawców i producentów.

Copyright by ENERGY - SYSTEMS & MANAGEMENT 2010 - 2014