Polityka energetyczna Polski i Unii Europejskiej narzuca nam zwiększenie efektywności wykorzystania energii o 20% do 2020 r. Obowiązek ten wynika z  dyrektywy UE z 5.04.2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych. Dlatego też niezbędna była nowelizacja Ustawy o efektywności energetycznej. Nowa Ustawa ma mobilizować podmioty do:

 • Oszczędnego i efektywnego wykorzystania energii,

 • Zmniejszenia jej zużycia,

 • Zmniejszenia strat podczas przesyłu i dystrybucji: energii elektrycznej, ciepła i gazu.

System białych certyfikatów jest w Polsce mechanizmem wspierającym efektywność energetyczną. Wymusza on wprowadzenie działań prooszczędnościowych, długofalowych, w sektorach publicznych oraz prywatnych.

Nowe przepisy doprecyzowują działania poprawiające efektywność energetyczną. Istotne zmiany dotkną procedury wydawania białych certyfikatów, a mianowicie zrezygnowano z procedury przetargowej, a świadectwa nie będą już wydawane za przedsięwzięcia już zrealizowane. Zmiany nie ominęły również kwestii przeprowadzania audytów oraz uiszczania opłaty zastępczej.

W związku z powyższymi zmianami postanowiliśmy przygotować cykl warsztatów:


„Białe certyfikaty – nowe zasady wsparcia efektywności energetycznej”które odbędą się:

 • 31 maja w Łodzi,

 • 14 czerwca w Gdańsku,

 • 28 czerwca w Katowicach,

 • 12 lipca w Lublinie.

W programie m.in.:

 • analiza projektu Ustawy o Efektywności Energetycznej,

 • efektywność energetyczna w świetle: ustawy o EE, Dyrektywy 2012/27/UE,

 • nowa procedura przyznawania świadectw,

 • nowe zasady rozliczania obowiązku,

 • najważniejsze daty, kiedy nowe przepisy?,

 • okres przejściowy,

 • stopniowe ograniczanie opłaty zastępczej,

 • porównanie dotychczasowych zasad z nowymi,

 • zmiany w przeprowadzaniu audytu efektywności energetycznej,

 • zmiany dla przemysłu energochłonnego, wynikające z projektu Ustawy,

 • rodzaje kwalifikowanych inwestycji,

 • kary wymierzane za brak realizacji przedsięwzięcia oraz brak realizacji obowiązku zakupu świadectw,

 • proces realizacji inwestycji efektywnościowej,

 • potencjał oszczędności na tle zysku firmy,

 • oszczędzanie energii, przykłady przedsięwzięć oraz ich potencjał.

Warsztaty poprowadzą:

 • Łukasz Jankowski – Partner kierujący zespołem prawa energetycznego w kancelarii Wierzbowski Eversheds,

 • Agnieszka Grzywacz – Radca prawny, szkoleniowiec, współtwórca Kancelarii Prawnych Energia i Biznes,

 • Monika Słowińska-Drewing – Radca prawny, szkoleniowiec, współtwórca Kancelarii Prawnych Energia i Biznes,

 • dr inż. Krzysztof Wilk – Certyfikowany Audytor/Ekspert d/s Energetyki w programie NFOŚiGW – Polseff 2, Właściciel firmy Energy-Systems & Management.


Kontakt do Organizatora:

Katarzyna Sójka
Project Manager
„City-Brand.pl” Energia Odnawialna
732-660-310
katarzyna.sojka@city-brand.pl

Kamil Ptak
Executive Director
„City-Brand.pl” Energia Odnawialna
530-049-882
kamil.ptak@city-brand.pl

 

Copyright by ENERGY - SYSTEMS & MANAGEMENT 2010 - 2014