O firmie Energy - Systems & Management dr inż. Krzysztof Wilk
słowa kluczowe:   ekspert, audytor energetyczny, audyt energetyczny, audyt efektywności energetycznej, efektywność energetyczna, białe certyfikaty

Geneza

Firma powstała w  2010 roku, jest już jednak sprawdzonym partnerem w działaniach podnoszących efektywność energetyczną (vide - lista referencyjna). Opiera się na dwudziestopięcioletnim doświadczeniu założyciela i właściciela, zdobytym w Instytucie Techniki Cieplnej Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki (do 1995r Mechanicznego Energetycznego) Politechniki Śląskiej.
Założyciel firmy dr inż. Krzysztof Wilk jest jednym z pionierów działań na rzecz efektywności energetycznej. Już w 1996 roku realizował audyty energetyczne w ramach „Master Plan Study for Energy Conservation in the Republic of Poland” w kooperacji z The Energy Conservation Center, Japan. na podstawie umowy między rządami Japonii i Polski (vide - Referencje). Warto przypomnieć, że trwałym efektem programu było powołanie Polsko Japońskiego Centrum Efektywności Energetycznej (PJCEE KAPE).
Zespół ekspertów

Stały zespół audytorów (8-10 osób) tworzą wysokiej klasy specjaliści-praktycy, pracownicy i byli pracownicy Politechniki Śląskiej - z wielo- letnim doświadczeniem z zakresu szeroko pojętej techniki cieplnej /cieplnych systemów i urządzeń energetycznych/, zarządzania energią, termodynamiki i przepływu ciepła, systemów i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych oraz pomiarów. Przy realizacji audytów w specyficznych obszarach technologicznych, wymagających szczegółowej wiedzy Firma współpracuje ze ekspertami  w żądanej dziedzinie z AGH i Politechniki Śląskiej – np.: metalurgii żelaza, metalurgii metali kolorowych, procesów chemicznych.
Firma ściśle współpracuje z ABB Polska Sp. z o.o.

Kompetencje firmy


Kompetencje firmy ES&M  odzwierciedlają zdobyte doświadczenia
i obejmują:
 • audyty energetyczne obiektów przemysłowych, w tym także audyty efektywności energetycznej zgodne z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r o efektywności energetycznej
 • racjonalizację gospodarki energetycznej zakładów przemysłowych, 
 • analizy techniczno-ekonomiczne przedsięwzięć zwiększających efektywność energetyczną urządzeń
  i szeroko pojętych systemów i procesów technologicznych,
 • optymalizacje przedsięwzięć/inwestycji zwiększających efektywność energetyczną
 • opracowania koncepcji  modernizacji źródeł ciepła,
 • identyfikację zasobów energii odpadowej oraz analizy techniczno-ekonomiczne możliwości jej wykorzystania,
 • analizy zastosowania niekonwencjonalnych/alternatywnych źródeł energii,
 • optymalizacje układów chłodniczych i pomp ciepła,
 • projekty założeń do planów zaopatrzenia w ciepło gmin zgodnie
  z PE,
 • audyty energetyczne budynków,
 • ekspertyzy wymagane dla uzyskania dotacji dla efektywnych energetycznie źródeł ciepła i energii elektrycznej
 • doradztwo w pozyskiwaniu środków na przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej.
Od początku istnienia priorytetem dla Firmy jest realizacja audytów energetycznych przedsiębiorstw.  ES&M w okresie 2012-2014 zrealizowała 5 audytów energetycznych w ramach programu Efektywne Wykorzystanie Energii (później Wsparcie dla przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki) NFOŚiGW - w tym audyty w pierwszym i ostatnim konkursie oraz największy z audytów przemysłowych w programie NFOŚiGW - dla HCM. (vide - lista referencyjna).

Firma ES&M realizuje także audyty zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 o efektywności energetycznej, będące podstawą do uzyskania „białych certyfikatów”.

Dlaczego my ?
Elementy przewagi konkurencyjnej
"Nie wystarczy tylko posiadać dobry umysł. Najważniejsze jest, by go dobrze używać."
Konfucjusz

 
 1. Filozofia działania i cel. Naszym celem jest uzyskanie przez Klienta możliwie największych korzyści – w krótkim jak i długim okresie. Dlatego „wsłuchujemy” się w potrzeby Klienta, nie sprzedajemy tego co nam się podoba, co daje nam dodatkowy zysk lecz to co gwarantuje najwyższy stopień satysfakcji i zaspokojenia potrzeb naszego Klienta.

 2. Obiektywizm. Nie działamy w interesie konkretnych dostawców technologii i urządzeń. Dlatego nasze propozycje dostosowane są do potrzeb Klienta, a nie dostawcy. Zawsze są dobierane poprzez optymalizację.

 3.  Najwyższy profesjonalizm ekspertów. Najwyższej próby specjaliści - z bogatym doświadczeniem (działamy od początku lat 90 XX w.) oraz naukowym backgroundem (większość ekspertów posiada co najmniej stopień naukowy doktora n. technicznych) zespół doskonale radzi sobie z analizą najnowocześniejszych przedsięwzięć. Doświad-czenie i skład zespołu pozwala dobierać „szyte na miarę” rozwiązania, a nie tylko stosować powszechnie oferowane „kalki”.  To rzadka cecha oferowana przez naprawdę nielicznych i najlepszych w Polsce.

 4. Specjalizacja ekspertów. Audyty i ekspertyzy wykonywane są wyłącznie przez ekspertów-specjalistów z danej dziedziny. Nasi eksperci nie są absolwentami kilkudniowych szkoleń kształcących absolutnych znawców wszystkiego. Dzięki temu eksperci ES&M są w stanie przeprowadzić wnikliwy, rzeczowy i profesjonalny audyt niemal każdego obiektu, a przy dodatko- wym wsparciu zewnętrznych specjalistów,każdego. To różni nas od firm, które powstają jak „jak grzyby po deszczu” dla „zrobienia szybkiego interesu” w ramach bieżących programów unijnych, NFOŚ itp., których wiedza oparta jest o wytyczne danego projektu. Takie wytyczne jesteśmy w stanie napisać sami – być może nieraz lepiej.

 5. Trwałość relacji. Oferujemy konsulting również po zakoń-czeniu projektu. Chętnie służymy radą i pomocą w trakcie realizacji wniosków projektowych jak i innych powiązanych działań.

 6. + Elastyczność działania.  Potrafimy dostosować się do racjonalnych oczekiwań zarówno w kwestiach umownych, formalno-prawnych jak i merytorycznych. Jesteśmy w stanie przedstawić program działań dostosowany do możliwości finansowych Klienta.

Konsorcjum Eksperckie Synergia

Dla zwiększenia konkurencyjności oraz atrakcyjności oferty w 2013 roku ES&M wraz z Co-OPERATIO oraz grupą niezależnych ekspertów powołało  Konsorcjum Eksperckie Synergia.


Copyright by ENERGY - SYSTEMS & MANAGEMENT 2010 - 2014